gurinti

gurinti
gùrinti (-yti), -ina, -ino caus. gurti. 1. Kv trupinti: Tu, vaike, duonos nevalgai, tik gùrini Vs. Kam gùrini duonikę su tuo peiliu, pasiimk aštresnį Trg. 2. N daužyti, mušti, laužyti, ardyti, maigyti: Atėję langus gùrina Arm. Gùrina molinį puodą Vrn. Gùrina akmenius in kelio Vrnv. Žiūrėk, vaikai putinus jau baigia gùryt (krėsti, mušti) Vlk. Užvis gebėjo į mažus būrius susiskaidžiusys grumtis, tuoįtimpos neprietelius gurinti S.Dauk. Išgirdo toj moma – verkia, rankas gùrina Lz. Išpūrusią lovą, patalynę negùrink, t. y. neruncink, negriauk J. Gurink (purenk) žemę lig nesėjus J. | prk.: Nuog šalčio až (net) gùrina kaulus Lz. 3. sunkiai gabenti, vežti, nešti, grūsti, vyti: Tokiu keliu jis sunkiai gùrina (veža) Lkš. Žiūriu – prisidėję vežimus javų kaži kur beguriną Ll. 4. Ms kibinti. 5. spausti: Ir amžina vergyba juos gurino S.Dauk. Kunigai ... svietą gurino, gandino A1884,81. \ gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; pagurinti; pargurinti; pragurinti; prigurinti; sugurinti; užgurinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • gurinti — gùrinti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gūrinti — gū̃rinti vksm. Kur̃ ji̇̀s gū̃rina? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gūrinti — gū̃rinti ( yti), ina, ino intr. eiti arba bėgti palengva, susitraukus, susikūprinus, gūžinti: Senis gū̃rina kelučiu, į kuprą susitraukęs Skr. Kur tu gū̃rini, t. y. bėgi? J. Ana gū̃rina jis, kuprą pastatęs Snt. Susitraukęs gū̃rina senelis Jž.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgurinti — apgùrinti tr. apdaužyti: Tik kūkeliu nagus sau apgurino rš. | refl. tr.: Du rozu puolei, kulnus apsigùrinai! Srj. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; pagurinti; pargurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgurinti — atgùrinti tr. 1. atkirsti, atmušti: Ji man kirviapente sudžiūvusio sūrio atgùrino Lš. | refl. tr.: Nagus atsigùrytau (imdamas akmenis) Vrn. 2. atgabenti: Atgurinau malkų vežimą Skdv. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgūrinti — atgū̃rinti intr. susikūprinus palengva ateiti: Atėjo senelis, atgū̃rino PnmR. Žiūrėk, tas vėl atgū̃rina su maišu Snt. gūrinti; atgūrinti; išgūrinti; nugūrinti; pasigūrinti; pargūrinti; prigūrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • giurinti — giùrinti, ina, ino intr. eiti susilenkus iš palengvo, gūrinti: Mažas senas žmogelis giùrina keleliu Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurinimas — gùrinimas sm. (1) → gurinti 1: Nereikalingas duonos gurinimas Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurinėti — gurinėti, ėja, ėjo tr. daužyti, mušti, gurinti: Motka iš tos boliesties (skausmo) gurinėja galvą apie sieną Arm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • guriuoti — guriuoti, iuoja, iãvo intr. eiti susilenkus, gūrinti: Kareiviai guriuoja vienas paskui kitą už kalniuko Žl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”